IBA-SWEDEN-logga8.jpg

T H E     W O R L D

I S     O U R

P L A Y G R O U N D

Hem Om IBA Regler och Körsträckor. Rally och Körningar. Forum. Shop. Länkar. Kontakt.

Rubriker

Bildgalleri
Fyller upp bildgalleriet med bilder det tar lite tid att sortera. Fortsätt att skicka in bilder...........
2017-10-16
Läs mer...
125:ans Dag
Så var det äntligen dags igen för 125:ans dag, senast det begav sig var 2013. Vi laddar inför detta evenemang som går av stapeln den 18/8 2017................
2017-08-02
Läs mer...
Saxat
En ny kategori som ligger under "Om IBA". Här kan du läsa vad andra skriver om oss........
2017-08-02
Läs mer...
Danmark, Norge.
Från och med 2017 kommer iron Butt Association Sweden att kunna certifiera förare från andra länder.
2017-05-02
Läs mer...
Nytt från SMC
Medical card och vårens vägunderhåll som leder till olyckor............
2017-05-16
Läs mer...
Om IBA USA Årets Iron Butt 2016 Saxat Hur blir jag medlem? Bilder.

Medlem i Iron Butt Association blir du genom att köra eller vara

passagerare på en motorcykel 1000 miles (1609 km) inom 24

timmar.


 

Planera din resväg noggrant. Ta reda på vilka hastighetsgränser som gäller och om det finns några planerade vägarbeten på din körsträcka. Längden på din IBA-körning kontrolleras efteråt genom att med ett kartprogram räkna ut den kortaste körsträckan mellan de bensinstationer du ha kvitton från. Använd alltid aktuella kartor, eller helst ett kartprogram (google maps) där du kan lägga upp rutten i detalj.

Det är bra att planera rutten så att den totala längden blir ca 50 km längre än vad som krävs för att bli godkänd. Välj dina bensinstationer för tankning så optimalt som möjligt med hänsyn till bränsleförbrukningen på din motorcykel.

Även pauser och andra stopp där du måste ha en kvitto från planerar du noggrant. Glöm inte att i förväg kontrollera öppettiderna på aktuella bensinstationer.

Tänk även vilken påverkan årstiden samt tiden på dygnet har på den valda resvägen. Planera så att du inte t.ex. bländas av solen på både morgon och kväll.

Är ni flera som planerar att åka måste ni ta hänsyn till de olika förutsättningar som motorcyklarna har. Det finns även skillnader mellan vad olika förare presterar så det är bra om ni är vana att åka tillsammans.

Bestäm ett datum för din IBA-tur och se till att göra service på motorcykeln innan du åker.

 

Du behöver dessa blanketter (finns att ladda ner HÄR ):

 

  • Blankett för registrering av förare
  • Blankett för registrering av passagerare, ifall du har medresenär
  • Loggbok
  • Blankett för vittnen

 

 

Starta din resan så här.

Du behöver två personer som kan bevittna starten. Ett vittne kan vara din vän, granne, din partner eller någon från den bensinstation du startar ifrån. Kör du tillsammans med någon kan ni inte vittna åt varandra. Prata gärna med vittnena i förväg så att de vet vad det är fråga om.

Först efter att vittnena har skrivit på tankar du motorcykeln. Tiden som står på detta tankningskvitto (kvitto nr1) är din officiella starttid. Kontrollera alltid att antal liter, datum, tid och adress framgår och är korrekt på kvittot. Om någon uppgift är felaktig ska du be att få en korrigering skriven på kvittot. Fyll löpande i uppgifterna i loggboken under resan.

På samma sätt skall du fylla i och kontrollera alla kvitton när du tankar eller köper annat under resan. Var noggrann med dokumentation av s.k. hörnpunkter med kvitton som tydligt verifierar din resväg.

En IBA-körning är inte en hastighetstävling. Du skall följa trafikregler och ta hänsyn till övriga trafikanter.

 

Avsluta din resa så här.

Du avslutar din IBA-tur enligt dina planer, efter att du har kört tillräckligt lång sträcka och inom de angivna tidsramarna. Resan avslutar du genom att tanka din motorcykel. Tiden på kvittot från denna tankning är din sluttid. Även vid slutet av IBA-resan skall två personer skiva på och vidimera uppgifterna på din vittnesblankett.

När du kommer hem fyller du noga i alla uppgifter på de olika blanketterna. Kopiera alla de numrerade kvittona, så många som möjligt på samma A4 sida. Se till att alla uppgifter framgår tydligt på kvittokopiorna.

Betala in certifieringsavgiften 495 SEK för förare och 295 SEK för passagerare till bankgiro nr: 382-2681
Ange vid betalning ditt namn, vilken IBA-körning det gäller och datum.

Skicka din redovisning inklusive verifikation på betalning av certifiering till:

Iron Butt Association Sweden
c/o Ylva Lundholm
Gyllebo Nygård
272 97 GÄRSNÄS

Det är nu även möjligt att skicka in allt digital till certification@ironbutt.se

 

Observera att certifieringsavgiften inte under några omständigheter kommer att återbetalas.

Som ett bevis för medlemskap i Iron Butt Association och en godkänd IBA-körning kommer ett certifikat, ett tygmärke, en IBA-pin och en IBA-dekal att skickas till både föraren och passageraren. Föraren får också en IBA ram till registreringsskylten. I certifieringsavgiften ingår även 1 års fritt medlemskap i Iron Butt Association Sweden vid godkänd körning.

För medlemskap i IBA Sweden betalar du in 200:- till BG 382-2681, medlemskapet i globala Iron Butt Association är kostnadsfritt och kräver endast en certifierad IBA-körning.

Enligt föreningen stadgar gäller även följande:

"Förare och passagerare som genom fört sin första certifierade körning före den sista september får automatiskt och kostnadsfritt medlemskap i Iron Butt Association Sweden för innevarande kalender år. Genomförd och certifierad körning efter sista september ger förare och passagerare automatiskt och kostnadsfritt medlemskap för nästkommande kalenderår.

Medlemskap som är tecknat efter den sista september gäller även för nästkommande år med reservation för kompletteringsdebitering som stämman beslutat. Ifall mötet beslutat sänka medlemsavgiften återbetalas inte mellanskillnaden.

Lycka till inför planeringen och ta gärna kontakt med oss på IBA Sweden om du har några frågor.

Copyright 2010 Co.