IBA-SWEDEN-logga8.jpg

T H E     W O R L D

I S     O U R

P L A Y G R O U N D

Hem Om IBA Regler och Körsträckor. Rally och Körningar. Forum. Shop. Länkar. Kontakt.

Rubriker

Bildgalleri
Fyller upp bildgalleriet med bilder det tar lite tid att sortera. Fortsätt att skicka in bilder...........
2017-10-16
Läs mer...
125:ans Dag
Så var det äntligen dags igen för 125:ans dag, senast det begav sig var 2013. Vi laddar inför detta evenemang som går av stapeln den 18/8 2017................
2017-08-02
Läs mer...
Saxat
En ny kategori som ligger under "Om IBA". Här kan du läsa vad andra skriver om oss........
2017-08-02
Läs mer...
Danmark, Norge.
Från och med 2017 kommer iron Butt Association Sweden att kunna certifiera förare från andra länder.
2017-05-02
Läs mer...
Nytt från SMC
Medical card och vårens vägunderhåll som leder till olyckor............
2017-05-16
Läs mer...
Körsträckor. Vishetens Arkiv. Blanketter.

Regler för körningar som certifieras av Iron Butt Association Sweden.

Uppdaterad 2017-04-10


Iron Butt handlar om säker långdistanskörning på motorcykel. Observera att säker  alltid kommer före  långdistanskörning.  Innan du påbörjar din körning, se till att du läst och

förstått den information som finns i:

     -Regler.

     -Tilläggsregler.

     -Blanketter.

 

§1.   Kompletta regler för en körning utgörs alltid av ”Regler” och ”Tilläggsregler”.

          Regler gäller alla körningar och alla distanser.

          Tilläggsregler gäller för olika distanser.

          Tilläggsregler kompletterar och / eller ersätter Regler i berörda fall.

§2.   Kör säkert.

          Du skall under hela körningen agera som en säker och laglydig trafikant, en god represent för motorcyklister i

          allmänhet och IBA-förare i synnerhet.

          Du är alltid ensam ansvarig för dina val och din egen säkerhet.

§3.   Körd distans. 

          a.     Körd distans beräknas som den kortaste sträckan mellan de punkter där du med kvitton kan göra sannolikt att du 

                  befunnit dig.


          b.    
Sträckan beräknas av verifieraren med hjälp av dataprogram.

          c.      Det är förarens ansvar att tillse att redovisade kvitton är från Hörnpunkter.
                 (Detta är för att du som förare med säkerhet, ska kunna visa din verkligt körda sträcka.)


§4.   Körd tid.


         
Tiden från startkvitto till målkvitto är din körda tid (bruttotid).

§5.   Vittnen. 


          a.     Du ska ha vittne / vittnen som kan intyga att du med motorcykel befunnit dig på startplatsen eller i dess
närhet vid

                   inledningen  varje dygns körning.


          b.      Du ska ha vittne / vittnen som kan intyga att du med motorcykel befunnit dig på målgångsplatsen eller i dess närhet vid

                   avslutningen av varje dygns körning.

          c.       Personer som genomför en körning tillsammans får inte intyga varandras körning.

§6.   Kvitton för verifiering av plats och klockslag


           Ett kvitto skall för att betraktas som giltigt innehålla följande maskintryckta och tydligt läsbara information.

 
           a.     Adress / plats.


           b.     Klockslag.


           c.     Datum.

                              I.      Start-kvitto. 

                                       Kvittot skall avse inköp av drivmedel.
                                       Det klockslag som anges på startkvittot är din officiella starttid. 

                               II.     Passage-kvitto.

                                       Minst var 483:e km (300 miles) skall du verifiera din position med ett kvitto avseende

                                        inköp av  drivmedel.

                                III.    Mål-kvitto.

                                        Kvittot skall avse inköp av drivmedel.
                                        Det klockslag som anges på målkvittot är din officiella målgångstid.

§7.  Vägval och hastighet.

Du får göra fria vägval.
Vid verifiering kommer din genomsnittliga hastighet att beräknas.
Uppenbart repetitiva körningar kommer inte att godkännas.  
          Planera din körning så att du undviker att ”köra i egna hjulspår”.

          Enstaka kortare upprepning accepteras om andra vägval saknas. 

§8.   Pauser.


           Pauser över 30 minuter måste noteras i loggboken. 

Copyright 2010 Co.